De voordelen van een gesloten drinkwatersysteem

De voordelen van een gesloten drinkwatersysteem

Wil je de productieresultaten van jouw pluimvee en de hygiëne in jouw stallen verhogen? Dan is de overgang naar een gesloten drinkwatersysteem een belangrijke stap. Ontdek alle voordelen van zo’n gesloten drinkwatersysteem en lees waar je op moet letten bij de aanschaf van een systeem. 

Open vs. gesloten drinksystemen

Van oudsher gebruiken pluimveehouders over de hele wereld open drinkwatersystemen. Bijvoorbeeld drinkbakken, drinkgoten of ronddrinkers. Kippen drinken bij deze oplossingen door het stilstaande, opstaande water op te pikken.

Bij een gesloten drinkwatersysteem komt het water vanaf de aansluiting op de waterbron tot aan het punt waar de kip drinkt niet in contact met de open lucht. Het systeem geeft water wanneer de kip met zijn snavel tikt tegen de nippel die zich aan het einde van het drinkwatersysteem bevindt.

Minder kans op ziektes, makkelijk toedienen van vaccins

Open drinkwater raakt snel vervuild. Er kunnen bijvoorbeeld veren, voerresten, stof of mest in het water terecht komen. Ook warmt het water snel op. In warm en/of vervuild water kunnen bacteriën en schimmels makkelijk groeien, waardoor kippen sneller ziek worden.

Met een gesloten drinkwatersysteem kun je het water eenvoudig op de juiste temperatuur houden en is er geen kans op vervuiling van buitenaf. De hogere waterkwaliteit draagt bij aan de gezondheid van je dieren. Is het toch nodig om medicijnen, vaccins of additieven toe te dienen? Dan kun je dat met een gesloten drinkwatersysteem makkelijk en gelijkmatig doen.

Staldata controleren

Betere productieresultaten, grote tijdsbesparing

Open drinkwater moet doorgaans handmatig ververst worden. Dit kost veel tijd. Ook kan het gebeuren dat drinkwater in (delen van) de stal op is, waardoor niet alle kippen voldoende water binnenkrijgen. Dit heeft een direct negatief effect op de productieresultaten, of het nu gaat om de groei van vleeskuikens of de kwaliteit van eieren.

Met een gesloten drinkwatersysteem hebben kippen altijd toegang tot voldoende drinkwater. Omdat zo’n systeem automatisch water aanvoert en eenvoudig schoon te spoelen is, bespaar je bovendien op arbeidskosten. 

Minimale waterverspilling, gezonder stalklimaat

Als kippen drinken uit open drinkwater, morsen ze vaak. Hierdoor wordt het strooisel in de stal nat en is er een grotere kans op voetzoollaesies. Nat strooisel en natte mest zorgen ook voor een hogere ammoniakuitstoot in de stal. Dit kan leiden tot luchtweginfecties bij kippen.

Bij een gesloten drinkwatersysteem vindt minder vermorsing plaats, doordat de nippel sluit nadat de kip gedronken heeft. Zo draagt een gesloten systeem bij aan een lager waterverbruik en een gezonder stalklimaat. 

Zo werkt een gesloten drinkwatersysteem

Een gesloten drinkwatersysteem wordt aangesloten op de hoofdleiding van de stal. Een reduceerventiel op het watercontrolepaneel brengt de druk van het water terug tot ongeveer 1.5 tot 2 bar.

Het water gaat vervolgens via verschillende drinkleidingen de stal in naar de drinklijnen. Deze drinklijnen zijn gekoppeld aan een stabilisatiebuis met diverse ophangpunten om ervoor te zorgen dat de lijnen horizontaal hangen en niet doorzakken.

Elke drinklijn is uitgerust met een drukregelaar om de waterdruk op de lijnen af te stellen en ervoor te zorgen dat elke drinknippel voldoende water afgeeft. Deze nippels geven water af wanneer de kip met de snavel tegen het pinnetje in de nippel tikt. 

Impex gesloten drinkwatersysteem

Handige opties bij een gesloten drinkwatersysteem

 • Sensoren: Je kunt een gesloten drinkwatersysteem voorzien van verschillende sensoren. Temperatuursensoren waarschuwen wanneer het water in de drinklijn te warm is. Biofilmsensoren geven een waarschuwing als het water in de drinklijn troebel is. Door de drinklijnen vervolgens door te spoelen, blijven jouw dieren verzekerd van schoon en vers drinkwater.
 • Waterdetectiesysteem: Een waterdetectiesysteem waarschuwt je wanneer de watertoevoer in de drinklijn onderbroken is, bijvoorbeeld door een verstopping of lekkage. Je dieren zitten dankzij het detectiesysteem nooit lang zonder water. 
 • Automatisch spoelsysteem: Een automatisch spoelsysteem spoelt je leidingen op regelmatige basis door, waardoor de watertemperatuur en waterkwaliteit optimaal blijven. Een automatisch spoelsysteem is ook te koppelen aan sensoren. De leidingen worden dan automatisch doorgespoeld als bijvoorbeeld de watertemperatuur in de leiding te hoog is.

Kwaliteit drinknippels

De kwaliteit van een gesloten drinksysteem

Je weet nu wat de voordelen van een gesloten drinkwatersysteem zijn en waar zo’n systeem uit bestaat. Denk je na over de aanschaf van een gesloten drinkwatersysteem? Dan zijn dit belangrijke aandachtspunten. 

 • De kwaliteit van de nippels: Goede nippels sluiten waterdicht af nadat de kip gedronken heeft. Zo blijft je stal droog.  
 • De kwaliteit van de leidingen: Bij PVC-leidingen met een gladde binnenkant is de kans op bacteriegroei kleiner, omdat vuil zich minder goed aan de wand kan hechten. 
 • De kwaliteit van de installatie: Gebruik voldoende ophangpunten om het doorhangen van de lijnen tegen te gaan en zorg dat de dieren niet op de drinklijnen kunnen gaan zitten.

Gerelateerde items

Let's talk about water


  Barneveld

 • Impex Barneveld B.V.
 • Harselaarseweg 129
 • 3771 MA Barneveld
 • P.O. Box 20
 • 3770 AA Barneveld
 • Nederland

  Gainesville

 • Impex Gainesville Inc.
 • 2170 Hilton Drive
 • GA 30501 Gainesville
 • P.O. Box 3097
 • GA 30503 Gainesville
 • USA